Beste leden,

vanaf 1 februari 2021 gelden nieuwe Corona-maatregelen!
Zoals iedereen wellicht heeft vernomen, mag enkel de jeugd (tot 12 jaar) nog karate beoefenen in bubbels van maximum 10 personen (+1 lesgever).
Om iedereen een kans te geven verder deel te nemen dan ook graag even uw aandacht voor enkele belangrijke afspraken:

  1.  Protocol van stad Waregem
   Stad Waregem voorziet in een te volgen protocol om, in veilige omstandigheden en volgens de door de overheid opgelegde regels, aan trainingen en/of wedstrijden deel te nemen. Mogen wij dan ook met aandrang vragen om dit grondig door te nemen? Dank hiervoor!
   Klik hier voor download
  2. Trainingen
   Trainingen voor de jeugd zullen doorgaan elke vrijdagavond en zondagvoormiddag. Om iedereen de kans te geven om deel te nemen worden er telkens 2 sessies voorzien.
   Opgelet: Inschrijving is verplicht!!!

    

  3. Inschrijvingen
   Ouders schrijven hun kinderen in bij Diederik wanneer ze een jeugdtraining (deel 1 of deel 2) willen bijwonen! Dit kan enkel per mail naar diederik.duyck@outlook.be ( niet bellen of berichten aub…)

   Vermeld duidelijk in uw mail:

   1a.  Naam en voornaam van de deelnemer(s)  (broers en zussen schrijven samen in)
   2a.  Datum van gewenste training(en) en mogelijke voorkeur voor Deel 1 of Deel 2 (wij houden zoveel als mogelijk rekening met uw voorkeur…) Uiteraard kan u inschrijven voor zowel vrijdag als zondag, maar telkens voor slechts 1 deel.

          – Vrijdag 26 februari 2021, Deel 1: 18u45 tot 19u45
             of

          – Vrijdag 26 februari 2021, Deel 2: 19u45 tot 20u45

          – Zondag 28 februari 2021, Deel 1: 10u15 tot 11u15
            of
    
          – Zondag 28 februari 2021, Deel : 11u15 tot 12u15

   *Ter info: inschrijvingen voor de eertstvolgende trainingen zijn, om praktische redenen, enkel mogelijk vanaf maandagmorgen tot uiterlijk donderdag 12u00! (elke zondagavond worden de nieuwe datums en uren aangepast op deze pagina)

   Eenmaal ingeschreven krijgen de ouders per mail een bevestiging van deelname. Deze bevestiging dient men voor te leggen aan de beschikbare trainer bij aanvang van de training.
   Opgelet: geen bevestiging=geen training!

Dank aan iedereen voor de bereidwillige medewerking!
Hou het alvast veilig!!!
jullie KCW team