EXAMENPROGRAMMA

KIHON

1. Oi tsuki jo (zkd)
2. Oi tsuki ch (zkd)
3. Sanbon tsuki (//zkd) (jo … ch + ch)
4. Age uke jo (zkd) + gyaku tsuki jo (//zkd)
5. Soto uke ch (zkd) + gyaku tsuki jo (//zkd)
6. Uchi ude uke ch (zkd) + gyaku tsuki jo (//zkd)
7. Kake uke ge (kkd) + gyaku tsuki jo (//zkd)
8. Shuto uke ch (kkd) + gyaku nukite ch (//zkd)
9. Mae geri jo (zkd)
10. Mae geri ch (vrij)
11. Mae ren geri (zkd) (jo + > ch)
12. Yoko geri keage jo (kbd)
13. Yoko geri kekomi ch (kbd)
14. Yoko geri kekomi ch
15. Mawashi geri jo

KUMITE (kihon ippon kumite)

Oi tsuki jo – Age uke
Oi tsuki ch – Shuto uke (buitenzijde)
Mae geri ch – Gedan barai
Yoko geri kekomi ch – Soto uke
Mawashi geri jo – Uchi ude uke
Kime waza: gyaku tsuki jo

KATA

Heian Jondan

WACHTTIJD

2 maand